sudo nano /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin prohibit-password to PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication no to PasswordAuthentication yes
sudo service ssh restart
sudo -i
passwd